Grzegorz Braun aresztowany. Wcześniej pod jego nieobecność policja dokonała rewizji jego mieszkania

Grzegorz Braun, reżyser i dokumentalista trafił do aresztu. Wcześniej policja, pod jego nieobecność, przeszukała mu mieszkanie. O zaskakującej sytuacji pisze portal niezalezna.pl. Sprawa ma związek z karą jaka została mu zasądzona przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu. Gdy Braun wyszedł z rozprawy w proteście przeciwko prowadzącemu proces sędziemu Krzysztofowi Korzeniewskiemu, sąd ukarał reżysera tygodniowym aresztem.

Zdaniem sądu miał (Braun – red.) nazwać policjanta -– tego, który zatrzymał go 6 lattemu — „bandytą” i „złodziejem”. Jak relacjonuje reżyser, faktycznie nazwał policjanta „bandytą”, ponieważ na to wskazywało jego zachowanie podczas zatrzymania w 2008 roku. Nie użył jednak słowa „złodziej”. Ponadto policjant ten, wezwany na świadka, miał zaglądnąć jedynie do sali sądowej i wymienić z sędzią kilka słów. Sędzia pytał go, czy ma coś do dodania w tej sprawie. Funkcjonariusz nie był więc de facto przesłuchiwany w charakterze świadka. Grzegorz Braun nie mógł na przykład zadawać mu pytań

— opisuje sytuację z sali sądowej portal Pch24.pl.

Braun wskazuje, że zachowanie sędziego było „naruszeniem jego prawa do obrony”.

Co ciekawe Braun już dwukrotnie stawił się na odbycie zasądzonej mu kary, jednak nie został zatrzymany. Tydzień temu udał się do więzienia przy ul. Świebodzkiej, aby odbyć zasądzoną karę, ale tam zdziwieni funkcjonariusze stwierdzili, że nie figuruje w wykazie.W poniedziałek reżyser również zgłosił się do aresztu, ale również nie trafił do aresztu. Informowano go, że ma czekać na kolejne wezwanie.

Ostatecznie jednak żadne zawiadomienie nie trafiło do reżysera. Zamiast tego pojawili się u niego policjanci, którzy pod jego nieobecność przeprowadzili rewizję w jego mieszkaniu. Sam reżyser został zatrzymany dwie godziny później.

Sprawa dotyczy ciągnącego się od lat procesu w sprawie, w której Grzegorz Braun jest oskarżony o pobicie sześciu policjantów. Reżyser twierdzi, że było wręcz przeciwnie i przekonuje, iż ma na to dowody.

Sprawą aresztowania Grzegorza Brauna zainteresował się Ruch Byłych i Przyszłych Więźniów Politycznych „Niezłomni”.

W liście czytamy:

Warszawa, 29 lipca 2014 r.

Natychmiast uwolnić Grzegorza Brauna! WŁĄCZ SIĘ DO AKCJIPROTESTACYJNEJ – NAPISZ LIST DO UWIĘZIONEGO!

Dziś na mocy decyzji SSR Krzysztofa Korzeniewskiego (sygn. akt II K 462/11) z II Wydział Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia został aresztowany Grzegorz Braun – twórca filmów dokumentalnych, m.in. obrazów: „Towarzysz Generał”, „TW Bolek”, „Poeta pozwany” czy „Transformacja” Grzegorz Braun. Najwidoczniej są to represje za jego antykomunizm i zaangażowanie w ujawnianie sądowo-państwowej ochrony takich komunistycznych zbrodniarzy jak Wojciech Jaruzelski czy Czeslaw Kiszczak. Przypominamy, że jego film „Towarzysz Generał” obejrzał co dziesiąty Polak!

Natychmiastowe zastosowanie kary aresztu w sprawie Grzegorza Brauna skrytykował w wypowiedzi dla portalu niezalezna.pl m.in. Wiesław Johann, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, cyt. „Sprawa Grzegorza Brauna to szczególny przypadek. Podczas jego procesu sąd co najmniej trzykrotnie złamał konstytucję oraz Europejską Konwencję Praw Człowieka (…) Gdyby Grzegorz Braun pozwał sprawę do Strasburga, Polska musiałaby zapłacić mu wysokie odszkodowanie, ponieważ kilkakrotnie zostały złamane jego podstawowe prawa wynikające z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”.

Kara ta w Unii Europejskiej jest bezprawna; zgodnie z treścią orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (zob. orzeczenie ETPCz w sprawie Kyprianou przeciw Cyprowi) – kary porządkowej nie może nałożyć sędzia, który jednocześnie jest oskarżycielem, świadkiem i / lub poszkodowanym w danej sprawie.

Klika dni temu, tj. 24 lipca br.,  Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał w sprawie lidera KPN-NIEZŁOMNI Adama Słomki (sygn. II AKz 447/14) konieczność zadośćuczynienia mu za bezprawne aresztowanie z uwagi na podobne przesłanki jak w przypadku uwięzienia Grzegorza Brauna.

 

Wrocławski wymiar sprawiedliwości po zdecydowanej obronie komunistycznego zbrodniarza mjr Zygmunta Baumana postanowił wprost stosować metody putinowskiej Rosji czy reżimu Łukaszenki wobec znanego reżysera, nauczyciela akademickiego, scenarzysty i publicysty.

Stąd 2 sierpnia (tj. w najbliższą sobotę) różne środowiska patriotyczne zorganizują we Wrocławiu protest w obronie Grzegorza Brauna i przeciwko używaniu wymiaru sprawiedliwości do systemowej obrony komunistycznych zbrodniarzy wbrew art. 2 i 19 Konstytucji RP. Przypominamy, że nasze środowisko uczestniczyło w poprzednich posiedzeniach wrocławskiego sądu w sprawie uwięzionego reżysera, np. 27 czerwca 2013 r. (zob. relację i posiedzenie sądu na YouTube

 

Wszystkich świadomych patriotów zapraszamy do wysyłania konwencjonalnych listów poparcia dla Grzegorza Brauna na adres Aresztu Śledczego we Wrocławiu, Świebodzka 1, 50-046 Wrocław lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: as_wroclaw@sw.gov.pl oraz protestów na bezprawne działania za pośrednictwempoczty e-mail na adresy: prezes@wroclaw-srodmiescie.sr.gov.pl ; IIkarny@wroclaw-srodmiescie.sr.gov.pl z czytelnym żądaniem włączenia do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia, II Wydział Karny – sygn. akt II K 462/11.

Domagamy się też przede wszystkim niezwłocznego uwolnienia Grzegorza Brauna i wyciągnięcia daleko idących konsekwencji dyscyplinarnych wobec SSRKrzysztofa Korzeniewskiego. Bowiem sędzia, który zastosował areszt wobec Grzegorza Brauna powinien zostać wyłączony z prowadzenia sprawy. Nie można uznać sądu za bezstronny, gdy zachowania sędziów (wypowiedzi czy inne przejawy ich stosunku do sprawy lub stron postępowania), poprzedzające wyrokowanie, świadczą o ukształtowaniu sobie poglądu przed rozpoznaniem sprawy. W takiej sytuacji uczestnicy postępowania mogą zasadnie obawiać się bezcelowości swych starań o przekonanie sędziów, zatem nie mogą obdarzyć sędziów zaufaniem niezbędnym dla rzetelnego przebiegu  procesu (wyr. S.A. w Krakowie z 12.11.1998 r., II Aka 199/98, KZS 1998, Nr 12, poz. 34). Stwierdzić  trzeba,  że  wyrażone  powyżej  poglądy  znajdują  oparcie nie  tylko w Biurze Studiów i Analiz SN  Biuletyn Prawa Karnego nr 2/09 wymienionym w kasacji przy uchwale Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2007 r., I KZP 9/07 (OSNKW  z 2007  r.,  z. 5, poz. 39), ale wyrażane były przez Sąd Najwyższy także w innych  orzeczeniach,  co  sprawia, że  można  mówić  o swego  rodzaju  linii  orzeczeń  (zob. wyrok z dnia 29 sierpnia 2006 r., V KK 107/05, OSNKW z 2006 r., z. 10, poz. 96, wyrok z dnia 26 czerwca 2008 r., V KK 128/08, LEX 438465, wyrok z dnia 16 stycznia 2008 r., IVKK 392/07, Prok. i Pr. z 2008 r., nr 5, poz. 9).

Nasze środowisko apeluje przy tym równocześnie o szeroki udział w organizowanej we Wrocławiu akcji protestacyjnej przewidzianej na 2 sierpnia br.

Za Ruch Byłych i Przyszłych Więźniów Politycznych „NIEZŁOMNI”

Zygmunt Miernik

Adam Słomka

za: http://wpolityce.pl/polityka/207111-grzegorz-braun-aresztowany-wczesniej-pod-jego-nieobecnosc-policja-dokonala-rewizji-jego-mieszkania

Dodany do Aktualności | Skomentuj

Ujawniamy kulisy zatrzymania

Wrocławski reżyser Grzegorz Braun został dzisiaj aresztowany. W odosobnieniu filmowiec spędzić ma siedem dni.

Zatrzymanie ma związek ze sprawą sądową, w której Braun oskarżony jest o pobicie policjantów. On sam twierdzi jednak, że padł ofiarą napaści funkcjonariuszy. Więcej o sprawie, która ciągnie się już od 6 lat, przeczytasz tutaj. Braun został ukarany za obrazę sądu podczas jednej z rozpraw.

Według Joanny Czarneckiej, partnerki reżysera, policja po raz pierwszy w celu zatrzymania Brauna zjawiła się w jego mieszkaniu 15 lipca o godz. 6.20. Funkcjonariusze nie chcieli się wylegitymować, ale przystąpili do przeszukania lokalu. W tym czasie Grzegorz Braun przebywał w Warszawie. Filmowiec wrócił do Wrocławia 21 lipca żeby stawić się w areszcie. Służba więzienna odmówiła jednak jego przyjęcia, bowiem ich zdaniem nie widniał w rejestrze. Ostatecznie do zatrzymania reżysera doszło dzisiaj w godzinach porannych w jego mieszkaniu. Czynności dokonano bez wezwania i zupełnie przypadkowo, bowiem Braun przebywa w Warszawie pracując nad kolejnym filmem, natomiast wyjątkowo na jeden dzień wrócił do domu. W chwili obecnej bliscy Grzegorza Brauna próbują ustalić kogo mogą pytać o możliwość odwiedzenia skazanego podczas pobytu w areszcie. Cztery różne instytucje nadzorujące tę sprawę podały różne procedury realizacji odwiedzin.

Całą sytuacją zbulwersowany jest opozycjonista z czasów PRL, Krzysztof Grzelczyk.

-To się w głowie nie mieści w demokratycznym państwie prawa, żeby coś takiego miało miejsce. Nie świadczy to wszystko najlepiej o wymiarze sprawiedliwości w Polsce – mówi nam prawicowy działacz – Dotknęło to człowieka, który korzysta ze swoich praw do wolności słowa, tworzy filmy o ważnych wydarzaniach, wypowiada się o bieżących wydarzeniach, krytycznie o władzy. I to jest prawdziwa przyczyna takich działań, które śmiało można nazwać represjami. Ja to pamiętam z czasów PRL-u, kiedy w ten sposób postępowano z ludźmi, którzy mieli odwagę krytykowania władzy. Niestety dochodzi do podobnych sytuacji w obecnych czasach.

Grzelczyk odnosi się również do postępowania prowadzonego przeciwko reżyserowi.

-Same zarzuty, że Grzegorz Braun pobił kilku policjantów, to jest jakieś kuriozum. On sam tłumaczy, że dopiero wtedy, gdy poskarżył się na nadużycie siły przez funkcjonariuszy, ci złożyli oskarżenie przeciwko niemu.Ciężko w ogóle udowodnić, że jeden człowiek jest w stanie pobić kilka osób i to w dodatku przygotowanych profesjonalnie do takich działań.

Sprawę dosadnie komentuje również kandydatka na stanowisko prezydenta Wrocławia.

-Niezależnie od tego, czy sprawa dotyczy Grzegorza Brauna, czy jakiegokolwiek obywatela, to jest ona bulwersująca, bo demaskuje to jak działa nasz system prawny, a właściwie jak nie działa. Ukazuje, jak bardzo jest antyobywatelski, jak pracuje, żeby ten obywatel mu nie ufał – mówi nam Mirosława Stachowiak-Różecka.

Dodany do Video | Skomentuj

Policja w akcji – tydzień w areszcie

Dziś ok. godz. 8.00 policja przyszła do domu Grzegorza Brauna. Reżyser został skazany na karę 7-dniowego aresztu po tym, jak opuścił salę w czasie jednej z rozpraw w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu.

Partnerka reżysera jest zdezorientowana i nie wie, co obecnie dzieje się Braunem. Również jego adwokat nie posiada na razie szczegółowych informacji. Potwierdził jednak w rozmowie z Telewizją Republika informację o jego zatrzymaniu. – Policja nikogo nie informuje o takich działaniach, również mnie jako obrońcy – mówił. Dodał, że nakaz o aresztowaniu został wydany już 2 tygodnie temu. – Dziś policja wykonała po prostu swoje obowiązki – wskazał.

Jak stwierdził, w związku z tym, że orzeczenie było wydane już jakiś czas temu, Pan Braun zdawał sobie sprawę, że policja może się zjawić.

- Szkoda, że nie doszło do aresztowania, kiedy Braun sam się zgłosił – ocenił mecenas. – Widocznie policji zależało, żeby zrobić to z zaskoczenia – podkreślił. Dodał, że zastosowana procedura jest oczywiście zgodna z prawem, jednak powinna być stosowana raczej w przypadku niebezpiecznych przestępców. – W przypadki kiedy ktoś się sam zgłasza, normalną procedurą wydaje się wysłanie wezwania do odbycia kary – skwitował obrońca Brauna.

Dodany do Aktualności | Skomentuj

O historii alternatywnej i o mężu opatrznościowym!

Dodany do Video | Skomentuj

Teorie spiskowe a realna polityka ruchów żydowskich

Dodany do Video | Skomentuj

O profesorze Chazanie

Dodany do Video | Otagowany: | Skomentuj

Prawy na prawy.pl

Dodany do Video | Skomentuj

Czy „Gazeta Polska” to wzorowa agentura Izraela i USA ?

Dodany do Video | Otagowany: | Skomentuj

O konkretach w Skierniewicach – 26.06.2014

Dodany do Video | Otagowany: | Skomentuj

Wrocław, Wrocław, ach ten Wrocław (mój ukochany…) – 2009-05-06

Zbliżają się wybory samorządowe… Warto wiedzieć !
Część 1 – oaza spokoju

Część 2 – polskie miasto

Część 3 – zbawca Polski

Część 4 – w szponach obcych służb

Część 5 – w oczach polskojęzycznych służb specjalnych

Dodany do Audio | Skomentuj