Geopolityka polska 2015/2016 – szanse i zagrożenia

Dodany do Video | 3 Comments

Zbiorowe samobójstwo w „Republice Laickiej”

Tylko u nas! Grzegorz Braun: Zbiorowe samobójstwo w „Republice Laickiej”Telewizyjne relacje z ulic Paryża po wprowadzeniu stanu wyjątkowego są istotnie wstrząsające, ale nie tylko ze względu na bezwzględne okrucieństwo zamachowców-samobójców. Robią wrażenie również jako manifestacja schizofrenii i kompletnego oderwania od rzeczywistości tej zbiorowości, która padła ofiarą terrorystów.

Oto np. w tłumie zebranym na miejscu zbrodni jakiś uliczny minstrel z gitarą zawodzi, a ludzie podchwytują: „Alleluja!” – nie jest to jednak wyznanie wiary w Zmartwychwstanie, ale piosenka Leonbarda Cohena. Mamy więc do czynienia z ludźmi okaleczonymi – manifestującymi, owszem, głęboką potrzebę modlitwy, ale nieznającymi już ani właściwych słów, ani jedynie prawdziwego ich Adresata. W innym miejscu śpiewa się „Marsyliankę” – niby wszystko na miejscu, bo to hymn państwowy – ale historycznie jest to wszak pieśń rewolucji, która przyniosła Francuzom gwałty, rabunki i zagładę (samego duchowieństwa katolickiego mordując ponad 3 tys.). Rewolucja była więc wielkim, do dziś niepowetowanym ciosem w cywilizację łacińską i niewątpliwie przyczyniła się w skutkach do wytworzenia tej próżni aksjologicznej, w której dziś grasować mogą m.in. kaznodzieje dżihadu. Skoro bowiem republika francuska swoim głównym fetyszem uczyniła tzw. laickość, tj. urzędową bezbożność – tedy nie ma się co dziwić, że jakakolwiek duchowość, nawet tak spaczona i godna ubolewania jak islam, może dziś rozwijać się wybujale na tym republikańskim ugorze.

Dokładnie przed rokiem Wielki Wschód Francji wzywał wszak do „wzmocnienia neutralności religijnej” w przestrzeni publicznej w związku z rzekomą „kontrowersyjnością” szopek bożonarodzeniowych (sic!). Wówczas też, w związku z kolejną rocznicą fundamentalnego dla masonerii wprowadzenia ustawy o rozdziale Kościoła od państwa, rząd paryski deklarował wiarę w „uśmierzający, łagodzący charakter laickości”. Kiedy więc dziś oszołomieni i zrozpaczeni paryżanie ze łzami w oczach śpiewają „Marsyliankę”, ma to jednak wymiar niezamierzonej, okrutnej groteski: ludzie, przed którymi postarano się ukryć źródła i znaki prawdziwej Wiary, modlą się do „republiki laickiej” – fałszywego bożka, który ich zawiódł. Każdy, kto zna historię Europy, rozumie, że ci straumatyzowani ludzie równie dobrze mogliby śpiewać „Międzynarodówkę”, „Avanti, popolo!” albo i „Horst Wessel Lied” – równie fałszywe, nic niewarte rewolucyjne mantry, których powtarzanie nie zmienia faktu, że największym, dokonującym największych spustoszeń samobójcą jest sama „republika laicka”, która wciąż uparcie dokonuje rytualnego mordu na „najstarszej córce Kościoła”. Niszcząc podstawy i rdzeń cywilizacji, czyni ona swych „obywateli” kompletnie bezbronnymi i, co grosza, ogłupiałymi wobec realnych wyzwań.

A polityczna analiza zdarzeń co podpowiada? Nic nowego – mamy oto inaugurację kolejnego „kryzysu kontrolowanego”. Kto należy do politycznych beneficjentów nowej masakry paryskiej? Przede wszystkim: USA, Rosja i Izrael – przeniesienie islamskiego terroryzmu do serca Europy niewątpliwie przysłuży się realizacji ich zamierzeń na Bliskim Wschodzie – robiąc współczujące miny mogą teraz jednocześnie zauważać: „A nie mówiliśmy?”. Walka z państwem rezunów islamskich ISIS będzie teraz prowadzona z pogłębionym zrozumieniem, ba – nawet aplauzem wspólnoty międzynarodowej. Zresztą Francuzi natychmiast sami wskoczyli na tę falę nastrojów – wysyłając swoje myśliwce nad Ar-Rakka. Czy sam reżim francuski należał do bezpośrednio zainteresowanych takim obrotem spraw? Oczywiście. Bez takiego „Pearl Harbor” nie można by z dnia na dzień zawiesić reguł obowiązujących w eurokołchozie – nie mając poważnego pretekstu, nie można by zawiesić swobody podróżowania przyjętej w Schengen. A przecież bez tego radykalnego kroku Francja nie może rozwiązać problemu „uchodźców” – pozostając zakładnikami własnego frazesu: „demokratyzmu”, „tolerancji” i „neutralności światopoglądowej”. Paryskie zamachy są tu więc, przykro to stwierdzić, jak znalazł – teraz można głośno zawołać: „Pobite gary!” i zmienić zasady w trakcie gry. Ważne, że argumenty podane do ręki przez islamistów będzie można z powodzeniem zastosować w walce z innymi „ekstremizmami” – np. patriotami i katolikami, którym się „laicka republika” nie podoba.

Czy to znaczy, że nowa masakra paryska jest w jakiejś mierze kolejną repliką scenariusza operacji „Gladio” realizowanej przez amerykańską i włoską bezpiekę od lat 50.? Absolutnie niewykluczone. Jak zwykle bowiem, jak za dotknięciem czarodziejskiej pały policyjnej, zaraz pojawia się „syryjski paszport” jednego z zamachowców-samobójców cudownie odnaleziony przez tę samą bezpiekę, która dysponując wszelkimi narzędziami totalnej inwigilacji jakoś nie zdołała wcześniej namierzyć żadnej z dziesiątków szykujących się do akcji ekip – kto w to wierzy, niechaj dalej nie wychodzi z dziecinnego pokoju. Tradycja prowokacji politycznej z wykorzystaniem „terrorystów” pośrednio prowadzonych bądź wprost zakontraktowanych przez tajną policję jest zresztą bardzo długa – a szczególnie bogata w Rosji, gdzie przecież licencjonowani przez ochranę zamachowcy zdołali posłać na tamten świat wielu wysokich urzędników, a nawet członków rodziny panującej. Jeśli więc pan prezydent Hollande takie rzeczy u siebie toleruje, to powinien pamiętać, że następny scenariusz może dla większej wiarygodności uwzględniać zgładzenie także i jego samego – dla dobra „republiki laickiej”, ma się rozumieć.

Oczywista jest więc wieloraka doraźna użyteczność akcji terrorystycznej – dla niemal wszystkich uczestników gry. Ale jaki cel dalekosiężny może takim operacjom przyświecać? W poszukiwaniu odpowiedzi sięgnijmy do klasyka. Albert Pike (1809–1891), amerykański literat, wojskowy i mason, tak instruować miał swych wysoko wtajemniczonych braci:

Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, że Islam oraz polityczny Syjonizm wzajemnie się zniszczą. W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii, będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego. Wypuścimy nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie. Wtedy na każdym miejscu, wszędzie obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami etnicznymi i rewolucjonistami, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji, a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów, ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok. To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie.

Należy zaznaczyć, że zarówno ten powyższy, jak i inne podobne passusy z pism Alberta Pike’a uznają za apokryf badacze sympatyzujący z masonerią – faktyczne autorstwo przypisując niejakiemu Leo Taxilowi (1854–1907). Tak czy inaczej, chora inwencja XIX-wiecznego autora (niezależnie, czy uznamy zań Pike’a czy Taxila), który trzy wojny światowe wyprorokował na długo przed wybuchem tej pierwszej, nadaje chaosowi aktualnych zdarzeń zastanawiającej logiki. Nieprawdaż?

za: http://polskaniepodlegla.pl

Dodany do Aktualności | 35 Comments

W obronie poszkodowanych po proteście w PKW

Warszawa, 17 listopada 2015 r.

Grzegorz Braun

Warszawa

Prezydent RP Andrzej Duda
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wiejska 10, 00-902 Warszawa

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

Marszałek Senior Kornel Morawiecki
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Wielce Szanowni Panowie,

Panie Prezydencie, Panie Marszałku, Panie Marszałku Seniorze, Panie Ministrze,

Najusilniej proszę o niezwłoczne podjęcie działań zapobiegających bezprawiu, które w tym akurat przypadku dotyka nie mnie samego, ale moich kolegów, za których los czuję się osobiście odpowiedzialny: Rafała Mossakowskiego, Zenona Nowaka i Grzegorza Senatorskiego. Nie wątpię, że za piękną patriotyczną postawę, szczerą obywatelską gorliwość i bezkompromisową odwagę cywilną powinna ich spotykać raczej nagroda, niż kara – tymczasem proszę jednak przynajmniej położyć kres wyrządzanej im, jakże niezasłużenie, rażącej krzywdzie.

Mija właśnie rok od czasu, gdy pod rosnącym wrażeniem skandalicznych działań i zaniechań ówczesnych władz państwowych, których zwłoka w ogłoszeniu wyników wyborów samorządowych wzniecała uzasadniony niepokój wielu Polaków, 20 listopada 2014 r. zainicjowałem akcję w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej. Działaliśmy wówczas – ja i moi towarzysze, wśród nich m.in. wyżej wymienieni – w stanie wyższej konieczności, by zapobiec popełnieniu przestępstwa polegającego albo wprost na fałszerstwie, albo co najmniej na rażących zaniedbaniach umożliwiających to pierwsze. Podstawą naszego działania było z jednej strony oczywiste prawo dostępu do informacji o działaniu organów państwowa, a z drugiej – imperatyw nie trwania w bierności wobec oczywistego zła, jakie w związku z opieszałością PKW narastało w polskim życiu publicznym.

Nasz osąd sytuacji w krótkim czasie zweryfikowany został jako trafny, a nasze działania jako istotnie konieczne – ponieważ w bezpośrednim ich następstwie podali się do dymisji członkowie PKW in gremio. Tym samym rzeczywistość polityczna przyznała w pełni rację tym wszystkim, którzy wraz ze mną przejwili wówczas niezgodę na postępującą autokompromitację państwa. Jestem przekonany, że nie tylko dobrze spełniliśmy wówczas swój moralny i obywatelski obowiązek sprzeciwu nałożony na nas przez poczucie patriotyzmu i zwykłej przyzwoitości – ale też w sposób znaczący przyczyniliśmy się do uzdrowienia sytuacji przynajmniej na tyle, by możliwe okazało się później skuteczne wyegzekwowanie także i przez Szanownych Panów Waszego biernego prawa wyborczego – w kolejnych aktach powszechnego głosowania, którym towarzyszyła przecież już bardziej wzmożona uwaga opinii publicznej, mobilizowanej m.in. przez Ruch Kontroli Wyborów zainspirowany wszak właśnie przez naszą akcję sprzed roku.

W kontekście zaistniałych zmian na lepsze, do których mieliśmy honor przyczynić się w tak skromny, lecz wymierny sposób, wszelkie doznane po akcji na PKW niedogodności i szykany (bezprawne zatrzymanie, areszt, oskarżenie, proces i wyroki skazujące w pierwszej instancji) można by uznać za niewarte wspomnienia jako nieuniknione „koszta własne” zaangażowania w sprawę polską. Rzecz jednak ma ciąg dalszy i ciąży nie tylko na życiu samych podsądnych, ale i na polskim życiu publicznym – trwające bezprawie kompromituje bowiem wymiar sprawiedliwości Rzeczypospolitej, a zatem wystawia na pośmiewisko Państwo w samej jego istocie. Oto procedujące latem 2015 r. warszawskie sądy drugiej instancji w krótkim odstępie czasu wydały w tej samej sprawie dwa całkowicie różne wyroki – wzajemnie sprzeczne co do rozpoznania stanu faktycznego i wzajemnie podważające swoją zasadność co do konkluzji prawnej. Moi koledzy: R. Mossakowski, Z. Nowak i G. Senatorski zostali ponownie uznani za winnych „naruszenia miru domowego” w siedzibie PKW (sic) – podczas gdy mnie, niżej podpisanego, ledwie parę tygodni później sąd od winy i odpowiedzialności uwolnił. Tak więc identyczne okoliczności i pobudki, zbieżne co do meritum zeznania tych samych świadków, tożsamy materiał dowodowy, w którym najbardziej istotne uznano nagrania z miejsca zdarzenia, wreszcie analogiczne argumenty obrony – jeden sąd jednoznacznie zinterpretował na korzyść niżej podpisanego, nb inicjatora akcji, a drugi podobnie kategorycznie – na niekorzyść równie bezpodstawnie oskarżonych moich kolegów, nb przeze mnie do udziału w akcji zaagitowanych.

Nałożone w tym wypadku kary grzywny wykluczają, jak Szanowni Panowie najlepiej wiecie, wniesienie kasacji do Sądu Najwyższego ze strony samych skazanych. Tym samym zamknięta została przed nimi ścieżka, na jakiej dochodzić mogliby sprawiedliwości przed sądami Rzeczypospolitej. Sprawiedliwe, zgodne z prawem i zdrowym rozsądkiem rozwiązanie tej sprawy – którym może być wyłącznie rozstrzygnięcie uwalniające ostatecznie moich kolegów od niezasłużonych konsekwencji prawnych i finansowych, a z naszego państwa zdejmujące odium urągającej jego powadze groteski – zależy więc od pilnego działania najwyższych urzędów, które Wielce Szanowni Panowie dziś piastujecie. W Waszych rękach zatem jest dziś komplet kluczy do sprawy, której dalszy bieg będzie miał charakter probierczy dla stanu państwa. Tak długo, jak długo Rafał Mossakowski, Zenon Nowak i Grzegorz Senatorski pozostają prawomocnie „skazanymi” – nie ma mowy o prawdziwej naprawie Rzeczypospolitej.

Z poważaniem,

/-/ Grzegorz Braun

Do wiadomości R. Mossakowskiego, Z. Nowaka i G. Senatorskiego

oraz opinii publicznej

Dodany do Aktualności | 24 Comments

Masakrowanie Dalajlamy XIV! Czy Marsylianka to hymn morderców?

Dodany do Video | Skomentuj

„Budzenie” Wrocławian – 10.11.2015

Część I

Część II

Część III

Dodany do Aktualności, Video | 5 Comments

Polska Geopolityka 2015-2016. Szanse i zagrożenia

Dodany do Aktualności, Video | 202 Comments

Porozumienia ponad podziałami

Tydzień nieprawdopodobnych zdarzeń za nami. Moskwa dała światu pokaz swoich niebanalnych możliwości: parę tuzinów rakiet wystrzelonych z pokładów niewielkich korwet unoszących się na wodach Morza Kaspijskiego uderzyło w pozycje „rebeliantów” w zachodniej Syrii.

Przy czym rewelacją jest tu nie tylko sam fakt posiadania przez Rosjan takich samosterujących rakiet – porównywalnych, jak się okazuje, z amerykańskimi Tomahawkami – ale też tak spektakularna demonstracja skuteczności systemów dalekiego rozpoznania i naprowadzania. Jeszcze parę tygodni temu prasa (notabene także rosyjska) powątpiewała w ogóle o istnieniu, co dopiero mówić o sprawności operacyjnej, pocisków typu Kalibr-NK – wyobrażano sobie, że ich zasięg liczy się co najwyżej w setkach kilometrów – a tu, proszę: nie tylko realnie istnieją, ale jeszcze precyzyjnie trafiają w wyznaczone cele oddalone o 1000–2000 km. Poza dającą do myślenia manifestacją możliwości projekcji siły była to więc również manifestacja niewąskiej finezji – także dyplomatycznej. Bo przecież wylegitymowali się przy okazji milczącą zgodą Teheranu na takie sztuki w irańskiej przestrzeni powietrznej.

Rosja więc nie tylko wróciła do gry na Bliskim Wschodzie, ale też najwyraźniej dyktuje jej warunki. W tym kontekście nie dziwi komunikat Waszyngtonu o „gotowości do ustaleń” w sprawie ruchów w Syrii. Ale przecież rosyjska akcja w Syrii nie byłaby się w ogóle zaczęła, gdyby Amerykanie nie zapalili już wcześniej zielonego światła. W jednym z najnowszych wywiadów Putin stwierdził wyraźnie: „Mogę zapewnić, że gdybyśmy nie znali stanowiska najważniejszych graczy na Bliskim Wschodzie i ich nastawienia do naszej akcji wobec terrorystów, gdyby było ono negatywne, to nie wykonalibyśmy tych uderzeń. Ale my to zdanie i ich stanowisko dobrze znamy, znamy ich opinie wyrażane wobec nas za zamkniętymi drzwiami i dlatego m.in. zdecydowaliśmy się na tę operację”.

Tak więc przy wszystkich medialnych pozorach kontrowersji mamy najprawdopodobniej do czynienia z sojuszniczym porozumieniem Moskwy i Waszyngtonu w sprawie syryjskiej. Pytanie: czy tylko w tej sprawie? Czy przypadkiem i operacja „uchodźcy” nie jest wspólnie autoryzowana z obu stron? To wcale niewykluczone – przy założeniu, że „uchodźcy” występują tu w roli walca, którym wyrównuje się plac budowy pod nową konstrukcję geopolityczną.

Tymczasem bez większego echa przemknęła wiadomość o przesądzeniu sprawy lokalizacji amerykańskich baz wojskowych: w Łasku, Drawsku Pomorskim, Ciechanowie, Skwierzynie i Choszcznie. Nominalnie mają to być na razie „bazy sprzętowe”, bez stałego kontyngentu „siły żywej”. Ale przecież, skoro nie mówi się o przekazaniu tego sprzętu Wojsku Polskiemu, to znaczy że pozostaje on własnością armii USA. A kto za sprzęt odpowiada, ten będzie go musiał jakoś pilnować – a zatem sprawować władztwo nad miejscem jego składowania. Zatem minister Siemoniak przesądził o naniesieniu na mapę Polski enklaw de facto eksterytorialnych. Zauważmy, że dzieje się to bez najmniejszej reakcji propagandowej ze strony Moskwy – która wszak z reguły nie zaniedbywała okazji, by zaznaczać swój kategoryczny sprzeciw wobec przesuwania punktów ciężkości NATO ku wschodowi. Czemu teraz milczy? Bo najwyraźniej nie ma żadnych powodów do niepokoju – została wcześniej dokładnie poinformowana i satysfakcjonująco uspokojona, że te nowe bazy nie będą reprezentować realnego potencjału „na zewnątrz”. Nie zmienią zatem znacząco stosunku sił w Europie Środkowej. Zmienią natomiast znacząco i być może przesądzą o stosunku sił wewnątrz państwa polskiego (byłego państwa polskiego).

W tym kontekście zdjęcia z krwawej pacyfikacji kolejnej „intifady” w Izraelu zdają się projekcją przyszłości, jaka czeka Polaków na kolejnym etapie. Metodyczne „zaprowadzanie ładu i porządku” przez wojsko i policję będzie nieodzownym elementem kolejnej fazy scenariusza rozbiorowego – kiedy konstytuująca się na naszym terytorium nowa suwerenność państwowa nie będzie już ograniczać się do tych skromnych pięciu baz, które na dobry początek podarował naszym sojusznikom minister Siemoniak, a polskim patriotom trzeba będzie pokazać ich właściwe miejsce (może za drutem kolczastym w Kiejkutach, a może – w razie większych potrzeb – właśnie w Drawsku).

Jaka jest w tej skrajnie niebezpiecznej sytuacji odpowiedź naszego „obozu patriotycznego”? Oto pani premier (in spe) Szydło desygnuje na MON Jarosława Gowina, który wszak ledwie parę lat temu jako minister sprawiedliwości rządu Donalda Tuska przekonywał, że nie było żadnych nacisków na rodziny smoleńskie w sprawie otwierania trumien przywożonych z Moskwy. Trzeba przyznać, że lepszego kandydata na „ministra obrony” kondominium rosyjsko-niemieckiego pod żydowskim zarządem powierniczym ze świecą by szukać.

Tekst ukazał się na łamach tygodnika Polska Niepodległa

Dodany do Aktualności | 148 Comments

Grzegorz Braun wygrał proces przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

PILNE: Grzegorz Braun wygrał proces przed Europejskim Trybunałem Praw CzłowiekaReżyser Grzegorz Braun wygrał proces przeciwko polskiemu państwu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka – poinformowało radio RMF FM. Sędziowie w Strasburgu jednomyślnie uznali, że skazanie w naszym kraju Brauna za stwierdzenie, że znany językoznawca prof. Jan Miodek współpracował z komunistyczną bezpieką stanowiło naruszenie prawa do swobody wypowiedzi.

Teraz rząd ma wypłacić reżyserowi 14 tysięcy euro z tytułu strat finansowych i moralnych oraz zwrotu kosztów procesu.

za: http://prawy.pl/z-zagranicy2/7399-pilne-grzegorz-braun-wygral-proces-przed-europejskim-trybunalem-praw-czlowieka

Dodany do Aktualności | 5 Comments

Prof. Miodek ma partykularne, praktyczne i prywatne powody do negatywnego odnoszenia się do lustracji

Dodany do Aktualności | 8 Comments

Ankieta NCSS

NCSSw odpowiedzi…

KWW Grzegorza Brauna „SZCZĘŚĆ BOŻE!”

Dodany do Aktualności | Skomentuj